ضرورت آموزش پیش از ازدواج

سید امید حسینی
دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی

آموزش مبحثی است مینمایاند که از مهمترین و کاربردیترین روشهای افزایش اگاهی بشمار می آید ، از آنجا که با آموزش میتوان تغییرات چشمگیر و قابل تامل ایجاد کرد ضروری است مورد توجه بیشتر قرار گیرد
در دنیای جدید سرعت تغییرات و تحولات بحدی است که نمیتوان بدون آموزش های لازم همتراز با قطار در حال حرکت تغییرات طی مسیر نمود . خانواده هم بعنوان یکی از مهمترین ارکان اجتماعی از این ضرورت مستثنی نیست ، با نگاه به شاکله ی خانواده میتوان فهمید که در جزیان تغییرات فرهنگی و اجتماعی بسیار چهره عوض کرده و خانواده ی گسترده دیروز جایش را به خانواده ی هستی ایی امروزی داده است این تغییرات موجب پدید آمدن کارکردها و نقش های نوین شده است . تکنولوژی و رسانه های نو پدید زمینه ساز زاییده شدن خواستها و تفاضاهای نوینی در نهاد خانواده شده اند  .  تعییرات از ابتدایی ترین سطح تا بالاترین سطح را سبب شده اند
آداب و رسوم ازدواج و نحوه ی تشکیل خانواده در قیاس با گذشته تحولات بسیاری بخود دیده است و لازمه ی همراه شدن با این تعییرات آگاهی است و آگاهی از طریق آموزش ممکن میشود . امروز اگر بخواهید با وسیله نقلیه ی خود رانندگی کنید باید تصدیق داشته باشید و برای دریافت تصدیق گذراندن دوره های تئوری و عملی مورد نظر میباشد . کدام شرکت خصوصی و دولتی را سراغ دارید که برای کارمندانش قبل ار شروع فعالیت دوره ی آموزشی وضع نکرده باشد ؟
اینگونه مثالها را باز میتوان ذکر کرد و میتوان اذعان نمود که تقریبا برای تصدی هر شغلی دارا بودن حداقل مدرک مرتبط یا گذراندن دوره ی آموزشی ضروری است.
حال سوال اینجاست ، آیا برای ازدواج کردن نیز از فرد گواهینامه آموزش مهارت خاصی طلب میشود ؟
آیا برای تشکیل خانواده نیاز به یادگیری هیچگونه مهارتی نیست ؟
هیچ نهادی مهمتر از خانواده نیست ، اگر خانواده اصلاح شود جامعه اصلاح میشود و برعکس فساد در خانواده منجر به فساد اجتماعی در سطح گسترده خواهد شد .
از انجا که انسان در هیچ انتخابی به اندازه ی انتخاب همسر در ورطه ی خطا و اشتباه نیست و این انتخاب از مهمترین و سرنوشت سازترین انتخاب های انسان است جایز است جهت اخذ تصمیم درست و انتخاب بجا مراحلی را تحت عنوان آموزشهای قبل از ازدواج دریافت بدارد .ممکن است به ذهن خطور کند که مگر گذشتگان ما که هیچ نوع آموزشی ندیده بودند چه مشکلی داشتند که ما باید به آموزش نیاز داشته باشیم ؟
جواب این است : ویژگی های یک جوان امروزی با جوانان گذشته بسیار متفاوت است . در گذشته نداشتن بیماری روانی را دلیل سلامت روان میدانستند اما امروزه بشر فهمیده است که سلامت روان چیزی بیش از نداشتن بیماری روانی است . در گذشته زندگی عاری از اختلافات خانوادگی را زندگی سالم و رضایت بخش قلمداد میکردند ، اما امروزه انسان بدنبال چیزی بیش از زندگی بدون اختلاف خانوادگی است ، انسان امروزی میخواهد زندگی زناشویی مملو از عشق ، صفا،آرامش و داشتن رابطه ی جنسی مطلوب و رضایت بخش باشد .
حصول این خواستها مستلزم گذراندن دوره های آموزشی قبل از تشکیل خانواده است.
افزایش روز افزون آمار طلاق خود دلیل دیگریست مبنی بر اینکه خانواده ها نتوانسته اند خود را با تغییرات جامعه سازگار نمایند و برای حل مشکلات در زندگی مدرن از نسخه های قدیمی و از روش عمه درمانگری بهره میجویند . لذا ضروری است که علاج واقعه را قبل از وقوع بدرستی مد نظر داشته باشیم . این بابت میسر نمیشود مگر  با لحاظ کردن دوره های آموزش قبل از ازدواج.
متاسفانه در کشور ما اینگونه آموزش هنوز جای خود را باز نکرده است و همه ی اقشار با آن آشنا نیستند . در حالیکه باید شرکت در کلاس های آمورش قبل از ازدواج از ضروریترین برنامه ها ی متقاضیان ازدواج باشد. در کشور ما زوجین زمانی به فکر چاره می افتند که کار از کار گذشته و کینه ها و کدورت ها ریشه ها دوانیده اند و دیگر کاری از کسی ساخته نیست

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.