نشست فرماندار ویژە سقز با جمعی از خبرنگاران سقز

مدیران موفق واقف بە ازرش و جایگاه رسانه هستند

طرح مباحث و مشکلات موجود و پیش رو در شهرستان سقز، نشست تجلیل جمعی از اصحاب رسانه شهرستان را بە یک نشست خبری تبدیل کرد.

 


در واپسین روزهای سال ٩٦ مدیران شهرستانی در نشست هایی متعدد  بە بهانەی فرارسیدن سال نو و تجلیل از اصحاب رسانە بە پای سخن آنان می نشینند. شنبە ٢٦ اسفند ماه ٩٦ نوبت بە مهندس ورمقانی فرماندار ویژە شهرستان رسید تا میزبان جمعی از اصحاب رسانه باشد. در این جمع ورمقانی با اشاره بە جایگاه ویژەی خبرنگاران بە عنوان یک بازوی قدرتمند در اجتماع اظهار داشت: مدیری موفق است کە برای اصحاب رسانە ارزش قائل باشد و جایگاه آنان را دریابد. وی در همین راستا افزود: در ٢٦ سال عمر مدیریتی خود در هر نقطه از ایران اسلامی هیچگاه ارتباط خود را با اصحاب رسانه قطع نکردەام؛ باور دارم کە تعامل، همراهی و همدلی سازنده منتج بە نتیجە مطلوب خواهد شد. وی در مورد سه سال و نیم خدمت در پست فرمانداری شهرستان سقز عنوان کرد: هرچند فرمانداری ایدەآل نبودەام اما تمام تلاش خود را جهت ارائەی بهترین خدمات بە شهروندان سقزی بە کار گرفتەام و زین پس هم بە کار خواهم گرفت.

 

مهندس کامل کریمیان معاونت سیاسی انتظامی فرماندار ویژە شهرستان سقز بە عنوان دومین سخنران جمع خطاب بە اصحاب رسانه عنوان کرد: برای ما رسالت یک خبرنگار بە عنوان چشم بینای جامعە ارزشمند است نە نگارش وی بە صورت له یا علیه. کریمیان همچنین افزود: در سطح شهرستان کانال های بسیاری بە عنوان پایگاه خبری مشغول فعالیتند کە صرف این موضوع بە منزلەی بە رسمیت شناختن آنان نیست. مدعویین امروز از دید ما اصحاب رسانەی این شهرستان هستند.

هیوا حاج محمدی رییس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز با اشارە بە دید مثبت مدیرکل جدید این نهاد برای چندمین بار خواستار تعامل خبرنگار با ادارە ارشاد شد و افزود: این ادارەکل آمادە هرگومەی همکاری با اصحاب رسانه می باشد. همچنین وی اشارە کرد: افتتاح انجمن خبرنگاران در شهرستان سقز ضرورت دارد.

در ادامه نشست مباحثی از طرف خبرنگاران حاضر مطرح شد کە فرماندار ویژە سقز موردی پاسخگوی آنان بودکە از این جملەی می توان بە برخورد نهاد های انتظامی و ریاست ادارات با فعالیت های خبری اصحاب رسانە اشارە کرد کە ورمقانی خواستار تعامل بیشتر در این موارد شد. وی در مورد باز کردن دریچەهای سد چراغویس عنوان کرد: «من بە عنوان رییس ستاد بحران شهرستان و باتوجه بە شرایط حاد روستای میرەده در آن زمان شخصا دستور بە باز کردن دریچەها دادم »؛ ورمقانی در همین راستا افزود : پروژەی پمپاژ آب از سد شهید کاظمی بە شهرستان سقز بە عنوان پدافند غیرعامل حفظ خواهد شد. تکریم ارباب رجوع در ادارات و بالاخص مراکز درمانی کە بار ترافیکی بیماران و مراجعە کنندگان در آنان بە صورت ویژە وجود دارد متذکر شد: تکریم ارباب رجوع از برنامه های مدون دولت تدبیر و امید بودە است و در همین راستا در اولین روزهای سال ٩٧ جلسەای با همین موضوع برگزار خواهیم کرد.

 

بخش پایانی این نشست تجلیل از خبرنگاران بە عنوان حسن ختام جلسات فرمانداری در سال ٩٦ بود.

میلاد امان الهی /  خبرنگار

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.