نگاهی بر افق های انتخاباتی

این روزها دور بطلانی بر جریانهای سیاسی ست، آنهایی که از دنیای امروز، از وضعیت سیاسی امروز، از بطن و ذات سیاست هیچ تحلیلی ندارند، از سیاست چون سیاسی بودنی می نگرند که به واسطه ضدیت ها و تناقض ها تحریم سیاسی گشته اند، این افراد از این دریچه به دنیای سیاسی می نگرند که جاهل سیاسی اند ، در واقع از واقعیت ها و حقیقت ها و آنچه پیرامون ما را سنگری بدل کرده اند تا تیرهای محرومیت و جاهلیت را بر ما نثار کنند، فرسنگ ها دور هستند و از دور خیلی دور و دور تر نظاره گر سوغات و ره آورد محرومیتهای ناحق بر مردمان این دیار هستند، تصور آنها بر این است که این دیار باید محروم باشد و گاها اگر از بودجه های ته دیگی دولت قطره چکانی بذلی به این دیار روا می دارند بنام و ثبت عملکرد خویش بارها و بارها با پاپیونهای قرمز به رسم افتتاحیه ها قیچی می شوند و برخی طرحها را آنقدر بلد و سترگ جلوه می دهند که سیر اطلاع رسانی آن فراتر از شهر و استان بل کشوری رسیده تا وزرای کابینه پیش می رود و در اثنای هم فال و هم تماشا سفری را به این دیار بر می گزینند تا به بهانه سیاست طرار طرحها، تمدن و فرهنگ باستانی و اما محروم از مدیر و تدبیر این دیرنشین را از نزدیک ببینند. به قول یکی از نمایندگان کاریزمای نامور این استان که حال در قید حیات نیستند بسیار زیبا فرمودند:

«کردستان به واسطه نمایندگان و مدیران ناآگاه و نا کارآمد محروم گشته است و گرنه اساس و زیربنای کردستان محروم نیست»

بازتاب رویکردها و راهکارها مبتنی بر تخصص و تعهد و توانایی و قانون مداری یک مسئول یا یک نماینده است که نسخه توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی یک یا چند شهر یا یک استان را می آفریند.

اهم ملاک انتخاب نمایندگان مجلس تسلط و آشنایی با قوانین باید باشد.

اگر بپذیریم که یکی از معیارهای انتخاب نامزدِ برتر این است که او به قوانین حوزه و کمیسیونی که می خواهد در آن به انجام وظیفه بپردازد، آشنا باشد، می‌­توان از او انتظار داشت تا نسبت به کمیسیون یا کمیسیون های مورد علاقه آتی خود، با تحقیق و بررسی کارشناسانه بگوید چه قوانینی وجود دارد؟

کدام قوانین در راستای حوزه نمایندگی خود می تواند تأثیرگذار و کارا باشد؟

قوانین آن حوزه در راستای کدام مواد قانون اساسی است؟ کدام ها تکراری است و کدام ها جلوی پیشرفت کار را می گیرد؟ قوانین در آن حوزه چه سیر تحولی داشته است؟ حتی آشنا باشد به اینکه نوع نگارش قانون چگونه است، به این معنا که آیا گویا است، یا دارای ابهام است و موجب سوء استفاده مجریان می‌­شود و از این قبیل…مردم هم با مقایسه تسلط نمایندگان بر قوانین و راههای پیشنهادی آنها، می توانند به نامزدها رأی دهند.

و آیا کاندیداهایی که تعیین صلاحیت شده اند میزان تسلط و آشنایی به قوانین مجلس در آنها در چه سطحی است؟

چرا که نماینده است که قانون خوب، جامع و مانع تصویب می­‌کند، اوست که به وزرای کابینه دولت رأی اعتماد می دهد، اوست که باید ناظر دقیق اجرای قانون باشد!!

در مصاف با وضعیت موجود  کم کاری، ناتوانی، سوء مدیریتی، ناکارآمدی، که آثار بی کاری و فقدان منالع اشتغالزایی و بازار کار بر بوم این شهر سایه افکنده مسئولین و نمایندگان ما و یا کاندیداهای جدید چه راهکار و راه حل هایی را اتخاذ نموده اند؟

⬅️ حال که می بینیم…

👈  نرخ بی کاری و تبعات تلخ آن  در این شهر سرآمد دیگر شهرها و استانهای دیگر است و فرصت سهم بومی گزینی تنها بیمارستان سقز برای بی کاران تحصیل کرده این شهر لحاظ نمی شود..!!

👈 این شهر از نظر زیر ساخت ها و ظرفیت منابع طبیعی و معدنی به ویژه آهن و طلا و سیلیس و… کم ندارد ولی این منابع در روز روشن خام فروشی می شود، به جای استخراج به تارج می رود..!! هیچ که سودی عاید این شهر نمی شود بیماری های تنفسی و عصبی و گوارشی و حتی مرگ به مرور زمان در اثر استنشاق بخارات و گاز سمی جیوه حاصل از استخراجها متوجه ساکنین محل می گردد..!!

👈  منابع آبی و اندک سدهای این شهر در تملک و اختیارات شهرها و استانهای دیگر قرار دارد و حقابه کشاورزان ما در مضیقه قرار می گیرد..!

👈  جاده های تک بانده و دو طرفه باریک و بی کیفیت مسبب تصادفات مالی و جانی می شود و حتی برخی جاده ها هنوز هم خاکی و برخی دیگر نیاز به بازسازی کامل دارند و وعده احداث و مرمتها در چنین آستانه ای خوراک تبلیغات و مبالغه گویی ها می شود..!

👈  با وجود آنکه سقز و بانه در موقعیت استراتژیک مرزی قرار دارد و می بایستی از این موهبت بازارچه هایی از سوی مسئولین  تمهید می نمودند و وعده بازگشایی تنها بازارچه سیف روی زبانها می چرخد و در دست فراموشی ست!

بیشتر نیروی جوان و تحصیل کرده این دیار ناگزیر به حمل کالای قاچاق در کوره راهها و بیراهه ها می گردند و عواقب آن زندان و خانمان سوزی و یا گریز از دست مأمور و کشتن و کولبرکشی در مرزها و نادیده گرفتن مرزهای انسانی است..!!

وقتی می بینیم و همگان اذعان دارند تعیین صلاحیت ها بر آمده از انتظارات و خواسته های مردم نیست و بر همین اساس تنوع انتخاباتی از دید مردم در سطح همسانی قرار دارد یعنی اینکه سوابق و رزومه کاندیداهای تعیین صلاحیت شده در سطح یکسان و اختلاف درجه صلاحیت آنها چندان فاصله ای ندارد…

🔍 مصادیق و ماهیت انتخابات زیر تیغه نقد قرار می گیرد و از همین چشم اندازها باید دریافت که رغبت و رمقی از طرف مردم برای شرکت در انتخابات وجود نخواهد داشت و اما اگر چهره های متتوع به ویژه چهره های سیاسی و خوشنام با سوابق موفق و داشتن کارنامه درخشان در دیگر مسئولیت ها در انتخابات ظهور پیدا کنند انتخابات رنگ دیگری به خود می گیرد و انواع دیدگاهها و اندیشه ها و سلیقه های متنوع مورد سنجش معناداری قرار گرفته و بر پایه دموکراسی و شرکت دادن افکار عمومی انتخابات پر شوری کلید می خورد.

اولویت هایی که نمایندگان و کاندیداها بایستی در رأس وظایف خویش بدان توجه کنند و آنرا برای مردم با شفافیت و روشنگری بیان نمایند؛

_ اصلی ترین وظایف نمایندگان تقنین و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است که این مستلزم تخصص و توانایی و آشنایی کامل به قوانین دولت و مجلس می باشد، بیشتر نمایندگان یا از این وظایف غافل هستند یا اشرافیتی بر قوانین مجلس و کمیسیونهای مجلس ندارند و یه جای پرداختن به اصول نمایندگی به حاشیه می روند و برای حفظ چینش ستادی خویش به انتصابات مدیران شهرها( بدون توجه به شایسته سالاری)  مبادرت می ورزند، این روال در کردستان ملموس تر از دیگر شهرها و استانها به چشم می خورد.

_ آنکه اصلح تر و شایسته تر است و شأنیت حساس نمایندگی را در خود می بیند و قادر است برای مشکلات این شهر کمر همت ببندد و آبادانی و توسعه و فقر و محرومیت زدایی را در چهار چوب اولویت کاری خود قرار می دهد به میدان انتخابات راه پیدا کند و گرنه این شهر نخبگان و اساتید و بزرگان عرصه علم و دانش و تجارب و مدیریت ها کم نداریم، این افراد پروسه حساس نمایندگی که اهتمام منافع ملی را به جد می طلبد بسیار متفاوت تر و فراتر از تجارب خود تصور می کنند که خود را کاندید ننموده اند، ملاک کاندیدا شدن تنها مدرک تحصیلیی و دکتر یا مهندس بودن نیست به انضمام این مؤلفه ها بایستی آگاه و آشنا به مسائل سیاسی روز کشور و جهان، تحلیل گرا و عمل گرا و درد آشنا به دردها و آلام مردم، توسعه طلب و مسلط بر ره توسعه یافتگی شهر و در یک کلام وکیل و نماینده مردم بایستی شخصیتی کاریزماتیک باشد،

_  افرادی که قبلا نماینده بوده اند یا حال نماینده هستند و مصمم بر تداوم این راه هستند با فرادید بیشتری صورت استراتژیک این دو شهر را بایستی به جد عملیاتی نمایند و همچنین آنهایی که جهت این امر مهم کاندبد شده اند قابلیت این مهم را در خود نمی بینند و تلاش آنها صرفا تأمبن  منافع شخصی خود می باشد میدان را برای کسانی خالی کنند که لایقترند، برنامه ها دارند و عزمی راسخ جزم نموده اند تا آرمانهای توسعه این دو شهر را محقق نمایند چرا که نداشتن قابلیت ها و ظرفیت ها و برنامه ها از سوی نماینده ها و کاندیداها در واقع خیانت در امانت آراء مردم و ظلمی بزرگ در حق ملت محسوب می شود.

_ از مبالغه گویی و مجامله گویی و تبلیغات تهی و بی اساس و وعده های ناممکن و دل خوشکنک به مردم امتناع ورزد، آنچه مورد وثوق و وصول است به مردم وعده نماید.

در غیر این صورت ضمن تداعی روزمرگی ها مردم انتخابات را تکرار تاریخ و تکرار ادوار آمال های تحقق نیافته خود تصور می کنند و بر همین رویه سیمای انتخابات پر شور به تدریج از این دیار رخت می بندد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.