مرور برچسب

آبفا

شکایت رئیس آبفا سقز از خبرنگاران

🔸رئیس آبفای سقز از دو خبرنگار سقزی به خاطر انتشار اخبار مربوط به کیفیت آب شرب سقز (رنگ، طعم و بو) و همچنین انتشار گله مندی شهروندان بابت این مهم شکایت خود را به دادگاه سقز برد. 🔹با توجه به اینکه ادارات خدمات رسان در قبال عملکرد خود…