مرور برچسب

اخبارسقز،ساکاپرس،سونامی،طلاق،فرجام

سونامی طلاق فرجام بلند پروازی ماست

بشر از ابتدای خلقت میل به همگرایی داشته و بصورت های مختلفی پایه های زندگی مشترک را بوجود آوردند. ازدواج در دوران اولیه بشر بصورت چند همسری، گروهی و بعدها به تک همسری تغییر کرد جالب اینجاست بعضی از قبایل در دوران اولیه بعد از فوت پدر…