مرور برچسب

اخبار سقز،ساکاپرس،سرمایه گذار،کوه،سیگار

سرمایه‌گذار خارجی در دل کوه سیگار تولید می کند

مصاحبه نشریه کوشا با عبدالسلام ییلدز سرمایه گذار خارجی کارخانه سیگارت سقز چرا یک کوه را برای ساخت کارخانه  در شهرک صنعتی انتخاب کردید؟ بخاطر اینکه به سقز بیاییم آقای بیگلری نماینده سقز و بانه به ما کمک کردند و بستر را برایمان مهیا کرده و ما…