مرور برچسب

سقز، اخبار سقز،ساکاپرس سقز،مربیان،کشتی گیران،کرد،آدربایجان،رئیس جمهور

از مربی و کشتی گیر «کرد» ایرانی کشور آذربایجان توسط رئیس جمهور این کشور تقدیر شد

از مربی و کشتی گیر «کرد» ایرانی کشور آذربایجان توسط رئیس جمهور این کشور تقدیر شد. در مراسم تقدیر از مدال آوران المپیکی جمهوری آذربایجان جمشید خیرآبادی، سرمربی تیم‌ ‌ملی کشتی فرنگی آذربایجان که به دو نشان برنز المپیک رسید و همچنین صباح…