مرور برچسب

سقز ، اخبار سقز، ساکاپرس سقز، اردو،تیم منتخب کردستان،باشگاه ایمان

اردو و تمرین مشترک تیم منتخب استان کردستان با ورزشکاران باشگاه ایمان

اردو و تمرین مشترک تیم منتخب استان کردستان با ورزشکاران باشگاه ایمان به میزبانی شهرستان سقز(سالن ورزشی ایمان) جهت امادگی برای اعزام به مسابقات انتخابی آمریکا.. در گفتگوی ساکاپرس با مسئول برگزاری اردو ادریس فرجی:افزود که اردو در طی2 روز…