مرور برچسب

شنا کردن

نا آشنایی به فنون شنا جان جوان سقزی را گرفت

به گزارش ساکاپرس: جوان 20 ساله سقزی به نام ( م - ح) بهمراه چند نفر از دوستان خود حوالی روستای لگزی در حال شنا بودند که بدلیل نا آشنایی به فنون شنا به زیر آب رفته که نهایتا توسط افراد حاضر در محل از آب خارج و با حضور اورژانس 115 در محل و…