مرور برچسب

شهرداری

رویکرد ساختاری شهردار شهر سقز، ساختار گرایی، ساختار پذیری،ساختار شکنی

رویکرد ساختاری شهردار شهر سقز، ساختار گرایی، ساختار پذیری،ساختار شکنی میلاد میری قبل از پرداختن بە ساختار سیستم مدیریت شهری در شهر سقز با محوریت شهرداری بە عنوان یک سازمان غیرە دولتی و خود گردان با قوانین متعدد و گستردە و وضایف تقریبا…

‍ (شهرداری سقز به کدام سو میرود/شورای شهر…

از بدو روی کار آمدن شورای اسلامی شهر در دوره پنجم این شهرداری تا کنون یک شهردار و ۴ سرپرست به خود دیده است. 🔸شهرداری سقز در ادوار گذشته به خاطر پروژه هایی که انجام شد یکسری بدهیها بارآورد که این بدهیها برای شهرداری طبیعی بود و با…