مرور برچسب

مسئولان

‍ 🟣«زیویه »نماد تمدن سقز دور از توجه مسئولان، نزدیک به فراموشی گردشگران

🔸 قلعه باستانی ‘زیویه’ سقز که فقط بخش هایی از آن باقی مانده، نه تنها به نامی بی نشان در تاریخ کردستان تبدیل شده است بلکه جهانیان نیز فقط نام آن را شنیده اند و تعدادی از آثارش را در موزه ها با چشم لمس کرده اند. این اثر که روزگاری شکوه تاریخ…