استقبال از خبرنگاران در دانشگاه آزاد اسلامی سقز

ریاست دانشگاه آزاد: خواستار تعامل با اصحاب رسانه هستیم

آتشتی کنان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با اصحاب رسانه شهرستان ، خبر های علمی و پژوهشی خوشایندی برای شهرستان سقز در پی داشت.

برخورد غیر حرفەای عوامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در مراسم روز دانشجوی سال ١٣٩٥ موجب نارضایتی و اختلال در روابط اصحاب رسانە شهرستان با این دانشگاه شد. باگذشت مدتی از این اختلاف انتظار میرفت کە این واحد اقدامتی در این خصوص انجام دهد. خوشبختانه سەشنبە ٨ اسفند ماه ٩٦ دکتر کیوان شافعی ریاست دانشگاه با دعوت از خبرنگاران شهرستان در نشستی رسانەای خواستار رفع کدورت ها شد. این امر با استقبال جمعی از اصحاب رسانە همراه بود.

دکتر شافعی در ادامه جلسە و پس از عنوان مباحثی از طرف حضار بە گزارشی مختصر از فعلایت های این واحد پرداخت. وی با ذکر جایگاه دانشگاه آزاد سقز در رتبەی چهارم میان کلیت دانشگاه های استان اظهار داشت: لزوم آمایش آموزش عالی امری اجتناب ناپذیر است لذا در پی تدوین استراتژی مدیریتی و عملکردی برای این دانشگاه هستیم. تبیین جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه آزاد سقز  و همچنین توجه بە نقش آفرینی این واحد در شهرستان و منطقە از دیگر نکات مورد بحث شافعی بود. وی همچنین اشارە کرد: باور داریم آموزش بایستی برای پژوهش و پژوهش هم نیاز محور باشد نە بیان مسئله؛ در این راستا ماموریت هایی هم تدوین شدەاند.

رییس دانشگاه آزاد سقز در بیان برخی از مشکلات نهادهای  آموزش عالی عنوان کرد: پیوند مدیران و نهاد های خصوصی با نهادهای آکادمیک «گفت و گوی ناشنوایان » است.

وی در ادامه با تاکید بر تکلیفی بودن بودجە های دانشگاه آزاد سقز بیان داشت: برناهەهای عملکردی این واحد با اساس نیازسنجی و اولویت بندی شدە است و در این راستا فعالیت هایی انجام شدە کە می توان بە تاسیس واحد هایی از جملە: «مرکز رشد واحدهای فن آور ، کانون مرکز ایدەی دانشجویی(ماد)، آکادمی کشتی در دانشگاه » و فعالسازی باشگا پژوهشگران جوان ، ارج نهادن مفاخر در قید حیات و همچنین تلاش در تاسیس رشتە هایی از جملە مامایی ، پرستاری و دیگر شاخەهای پیراپزشکی در صورت امکان اشارە کرد.

در این نشست بارها بر گلەمندی اصحاب رسانه از رفتار و عملکرد دانشگاه آزاد سقز اشارە و تاکید شد کە پاسخگویی ریاست دانشگاه تا حدودی موفق بە تلطیف جو حاضر شد.

 

میلاد امان الهی / خبرنگار

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

2 نظرات

  1. محمد می گوید

    ایشان با پرسنل دانشگاه تعامل مناسب داشته باشد رسانه ها پیشکش.

  2. رسول می گوید

    ایشان رسما اعتقادی به رسانه و فضای رسانه ای ندارد. از زبان خودشان شنیدم که من این خبرنگارهای داخل شهر را اصلا به رسمیت نمی شناسم وگرنه بسیار زودتر چنین جلسه ای برگزار می کردم. اما حالا با دعوت صوری و …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.