بازهم بخت یار بختیار نبود

روزگذشته طی نامه ای از سوی مدیر کل امور شهری و شوراها،صلاحیت بختیار علیزاده که گزینه چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر بانه جهت تصدی شهرداری این شهر بود رد شده و این بار نیز بخت یار بختیار نبود.
🔸طبق صورت جلسه ای که روز گذشته تنظیم شده است عدم پنج سال مدیریت میانی(بند ۳بخش چ ماده ۳ آئین نامه اجرایی احراز سمت شهرداری) و بدهی بختیار علیزاده به شهرداری (شرط ذکر شده و ماده ۴ آئین نامه اجرایی شهردار نباید هیچگونه بدهی قطعی معوق نسبت شهرداری) وی فاقد شرایط لازم جهت تصدی سمت شهرداری بود.
🔹اعضای شورا باید یک نفر دیگر که دارای شرایط لازم باشد را برای تصدی پست شهرداری برگزینند.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.