خواب های شاعر بانەای تعبیر شد

ک.د.آزاد تجلیل و سە کتابش رونمایی شد

مراسم تجلیل از کریم دافعی با رونمایی سە کتاب و تحلیل صاحب نظران از آثار وی همراه شد. شورای اسلامی شهر بانە در بودجەی سال آتی نسخەی فرهنگی این شهرستان را پیچیدە استست.

 

به گزارش خبرنگار ساکاپرس از محل مراسم: در آخرین ساعات از هفتەی اول اسفند ماه، تالار لاوان در بانە میزبان مراسم تجلیل و رونمایی از سە اثر شاعری در جوار زادگاهش بود. کریم دافعی کە در وادی ادبیات و شعر بیشتر با ک.د.آزاد شناختە میشود متولد ١٣٣٩ در شهرستان مرزی سردشت می باشد. اولین اثر وی ١٠ سال پس از وروردش بە دنیای شعر، حدودا سال ١٣٦٤ هـ.ش ، در مجلەی (سروە)ی آن زمان منتشر شد. دو مجموعە شعر (چەپکێ خەونی ئەرخەوانی ، برینەکان بە خوێ دەشۆم) و یک مجموعە داستان (بالۆرەکانی غەریبی) از آثآر عرضە شدەی این نویسندە تا بە امروز هستند. وی تا بەحال ٥٤ اثر آمادەی چاپ دارد کە ٢ عنوان از آنها بە زودی منتشر خواهند شد، هرچند مراسم تجلیل از این شاعر پر شور برگزار شد اما بە گفتەی برگزارکنندگان استقبال کمتر از حد انتظار آنان بود. هنرمندان و مسئولین حاضر در سالن در گفت و گو با خبرنگار ساکاپرس ضمن تقدیر از زحمات چهل سالەی ک.د.آزاد بە مباحثی ارزشمند اشارە کردند:

 

هنرمندان بانەای اسطورە هستند

کوردستان مصطفی زادە دبیر کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بانە ضمن تقدیر از اعضای شورای شهر در ادوار پیشین عنوان کرد: تدوام برنامەهای فاخر فرهنگی،هنری در این شهرستان از اولویت های ما می باشد. باور داریم جایزەی ادبی دکتر ابراهیم یونسی و جشنوارەی کشوری داستان بانە از جملە فعالیت هایی هستند کە ضمن ارتقای سطح کیفی ،باید در پی برگزاری دورەهای بعدی آنان باشیم. مصطفی زادە با تاکید بر ضعف های اماکن فرهنگی و هنری در شهرستان بانه افزود: در راستای بهبود این اوضاع اتمام پروژەی فرهنگسرای بانە از اولویت های ما می باشد و همچنین مجتمع فرهنگی،هنری در پروژەی بهشت بانە شامل سالن سینما و آمفی تئاتر بە زودی بە بهرەبرداری خواهد رسید. این عضو شورا خاطر نشان کرد: باتوجه بە پتانسیل های موجود در شهرستان انتظار داریم فضایی فراهم شود تا شاهد پرورش اسطورەهایی همچون عطا نهایی ، نویسندە و رمان نویس و بهمن قبادی فیلمساز باشیم.

 

 

ک.د.آزاد شاعر متعهد شعر مقاومت است

امین گردیگلانی شاعر و مترجم اهل بوکان در حاشیەی مراسم ضمن قدردانی از حضور پرشور مخاطبان شعر در تجلیل از ک.د.آزاد بر مکان اجرای این مراسم خردە گرفت و عنوان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در این اماکن شرم آور است. او با رجوع بە اشعار کریم دافعی اعلام کرد: ک.د.آزاد در شعر مقاومت حرف اول را می زند و با تعهد خود، در دل مخاطبانش جا بازکردە است.

 

 

احساس در شعرهای دافعی فوران می کند

 

محمد سعید نجاری ملقب بە (ئاسۆ) نیز کریم دافعی را در جملەی شاعران ادبیات مقاومت نام برد. آسو در ادامه افزود: احساس در شعر دافعی فوران می کند و شعرهای آتشین می آفریند. وی ادامە داد: در محافل و شب شعر ها ک.د.آزاد تحت هر شرایطی پیام خود را بە مخاطب می رساند کە گاها قالب و بیان شعریش چنان شوری در جمع بە پا می کند کە بە او لقب ک.د.ئاگر ( ئاگر بە معنی آتش) هم می دهند.
نجاری یادآور شد: نوشتەهای این هنرمند دارای پیامی اجتماعی است کە در پی بیان آلام اجتماع میباشد

 

اشعار دافعی مفهومی هستند

 

دکتر ابراهیم اسماعیل پور (شەماڵ) ،شاعر و نویسندە ، اشعار کریم دافعی را مفهومی خواند و بیان داشت:با وصف اینکە واژە در اشعار مفهومی «حرف اول را می زنند.» اما در عین حال در دو بعد معنایی و ماهیت خاص در این نوع اشعار ظاهر می شود کە تفاسیر بعد معنایی، سر از اشعار دافعی در می آورند. شەمال افزود: این شاعر در سرایش خود بیشتر در جست و جوی انقال پیام است تا زیبایی های شعری.
وی افزود: ماحصل این شیوە، آفرینش اشعاری سادە و روان، نزدیک بە زبان محاورە و دور از زبان دیوانی و تخصصی شعر است. اسماعیل پور در ادامە با بیان اینکە شعر هردم همراه با شعار نیست و اینکە دافعی برای هر مقولەی اجتماعی و… با تاثیرات کم یا زیاد شعر می سراید از شعار زدگی بە نام شعر نقد کرد.

 

در پایان این مراسم با اهدای لوح هایی از فعالین فرهنگی و هنری نیز تقدیر بە عمل آمد.

میلاد امان الهی / خبرنگار

 

🔴 فایل کامل صوتی این مصاحبەها بە زبان کوردی در اختیار شما مخاطبین گرانقدر قرار گرفتە است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.