حمام حاج صالح موزە خواهد شد

میلاد امان الهی / خبر نگار

چیا صالحی بابامیری شهردار سقز در تماس تلفنی با خبرنگار ساکاپرس اعلام کرد: ” امروز در نشستی با مسئولان استانی و شهرستانی میراث فرهنگی پروژەی موزەی حمام حاج صالح کلید خورد. پروندەی این پروژە از دور قبل شورا و شهرداری باز بودە و خوشبختانە در این دور بە ثمر می رسد. شهرداری مسئول امور اداری و اجرایی این پروژە خواهد بود کە با سرمایەگزاری میراث فرهنگی بە زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.”

اهون اردلان مسئول امور فرهنگی شهرداری سقز در گفت و گو با خبرنگار ساکاپرس با اشارە بە ضرورت وجود موزە در شهرستان تاریخی سقز افزود : ” سازمان میراث فرهنگی خواستار ساخت موزەی اصلی در سقز است و چند قطعە زمین برای این پروژە نیز پیشنهاد دادەاند اما باید توجه داشت کە این مقولە مستلزم بودجەای ویژە و عضمی راسخ جهت جمع آوری آثار باستانی این منطقە می باشد کە بایستی مستندات جهت امکان احداث موزە بررسی شوند. در حال حاضر بە نظر شهرداری دایر کردن موزە حمام  یا موزەی مردم شناسی در مکان حمام تاریخی حاج صالح طرحی است کە قابلیت اجرایی دارد. امیدواریم در زمان محدود باقی ماندە تا عید نوروز بتوانیم موزەی مردم شناسی سقز را در خدمت همشهریان و مهمان های این شهرستان قرار دهیم.” وی همچنین اظهار داشت شهرداری مجتمع فرهنگی در حال ساخت سقز را برای موزەی عمومی و اصلی این شهرستان مناسب می داند کە با سرمایەگزاری سازمان میراث فرهنگی امکان توسعەی این بنا و احداث موزە مقدور خواهد بود.”

مبحث موزە در شهرستان سقز مدت مدیدی است کە از طرف شهروندان و بە ویژە اصحاب رسانە مورد پیگیری است.  در نشست اخیر خبرنگاران سقز با نمایندە سقز و بانە در مجلس شورای اسلامی، موزە مطالبەی بە جد خبرنگار فرهنگی هنری ،ساکاپرس از مهندس بیگلری بود کە امید واریم پیگیری های ایشان در این مقولە بە یاری مسئولان و بە ثمر رسیدن آرزوی دیرین این شهرستان برسد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.