‍ درز آمار اعتیاد و تأیید سونامی اعتیاد

✍️ هیوا نوروزی

🔊به مناسبت روز جهانی دنیای بدون دخانیات

🔷فاروق وفایی معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کوردستان، می گوید: در حالی “معتادان بیش از نیمی از شاغلین کشور را تشکیل می دهند” که بیش از یک سوم از معتادان شاغل، کارمندان بخش دولتی و مابقی نیز در بخش خصوصی، خویش فرمایان و متفرقه شاغل می باشند.

🧿 در حالیکه آماری اینچنین تاکنون پنهان مانده است، اینک و در سایه انتخابات و اهمیت شفاف سازی، به بیرون درز کرده، اما در گرداب اخبار و همه گیری کرونا گم شد!

🧿اما پاندمی کرونا ترسناکتر است یا اعتیاد؟

تا قبل از اینکه این مسئول دولتی پرده از این آمار بردارد ، آمارهای خروجی نهادهای حاکمیتی و مراکز علمی پژوهشی حکایت از ؛ «بیکاری به مثابه بزرگترین منشأ اعتیاد داشتند»، ولی نشر آمار توسط این معاونت می تواند و باید منجر بە بازنگری در سیاست های استخدامی در مراکز دولتی و لزوم نظارت بیشتر بر مراکز بهداشتی صدور گواهی عدم اعتیاد باشد.

❗️اما در راستای لزوم دقت بیشتر در امر استخدام، توسط نهادهای دولتی و خصوصی، مراقبت از نیروی انسانی توسط کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی نیز باید مورد توجه قرار گرفته و حتی در این زمینه ضمن ارائە آموزش های لازم بە مدیران و کارفرمایان، موانع قانونی نیز برای اشتغال و(بکارگیر و ادامە) بە کار این افراد در صورت افتادن در دام اعتیاد ایجاد شده و یا الزام جهت ترک آن برای ادامه فعالیت پیش بینی شود.

🔷نکته مهمتر لزوم توجه به امر اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی و فرهنگی و چندبعدی از طرف پژوهشگران و نهادهای مرتبط است.
به نظر می رسد این آمار تائیدی مجدد بر این نکته باشدکه این بلای خانمان سوز، چیزی فراتر از معلول بودن صرف آن از بیکاری و مشکلات اقتصادی بوده و دارای همبسته های فراوانی همچون مشکلات روحی روانی، فرهنگی، بحران های دوره جوانی و حتی میانسالی و… می باشد.

⚒بیکاری بهتر است یا اعتیاد؟

در گذشته کعبه آمال والدین ، استخدام اولاد در بخش دولتی بود سپس اگر محقق نمیشد دست به دامان بخش خصوص بودند.
آیا اکنون دغدغەی پایش و محافظت فرزندان یا والدین توسط فرزندان! از منجلاب فساد و اعتیاد در محیط های کاری هم خلق شده است؟

🧿اعتیاد و اجتماع

تصور کنید معلم کودک دلبندتان مصارف افیونی داشته باشد چه حسی به شما دست خواهد داد؟ پزشک ، پرستار ، استادکار، روحانیون و … ؟خانواده چطور ؟ همکاران فرزندمان را چه کنیم ؟ دغدغەهایی از این جنس ویرانگرند.

🔷سیاست و آمار

تا امروز آمارهای اعتیاد و بیکاری همگی خوراک معاونتهای تحقیقات وزارتخانەهای متعددی بودند کە بنام اشتغالزایی بودجە جذب کنند شاید اینبار شرایط برای جذب مضاعف بودجە بنام کشف و ترغیب بە ترک شغلین کلیە دستگاهها فراهم آمدە باشد!

🔊آمار جای تامل است یا فضای ملتهب بازار کار؟

🔷نشت این آمار برای کمک به هرچه باشد خالی از لطف نخواهد بود؛ تلنگر به شاغلین معتاد و خانواده هایشان، ارسال سیگنال به دولت و کارفرمایان، هوشیاری عمومی و مهمتر از همه دفع الکید الأعدا که با وعده های سرخرمن برای رفع بیکاری به مقصود خود می رسیدند.
شاید هم انتشار آماری از این دست راهی باشد برای تدوین استرتژیهایی بر پایەی واقعیت.

🔊سقز و اعتیاد

🔷بااینکه آماری رسمی از میزان معتادین کوردستان و سقز و پراکندگی آن در میان گروههای مختلف اجتماعی در دسترس نیست، اما بی گمان سقز نیز از دیگر مناطق کشور در این زمینه پاکتر نمی باشد و حتی بررسی های میدانی نشاند دهنده وخامت بیشتر موضوع در شهری است که آمار بیکاری و فقر اقتصادی در آن بیش از هر نقطه ای از کشور دامنگیر مردمانش است. انبوهی از تهدیدات برای سقز بە کمین نشستەاند و دریغ از فریادرسی بغیر از خودمان !

🔷بیایید هرکدام چندین بار دیگر چێشتی مجێوری هەژار و مقدمه تاریک و روون هێمن را بخوانیم آنجا که میگوند در بە عشق کورد بودن از نگاه بر زیبا رویان حذر داشتند.
عاشق هویت خانوادگی و سقزی بودنمان باشیم و به دام بلایای غیربومی نیفتیم . کاسب،کارمند یا بیکار تفاوتی ندارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.