🔸سقز، در مسیر تبدیل شدن به مرکز استان

 

***

✍️ابراهیم محمدحسینی

تاسیس یک استان جدید با مرکزیت سقز به دلایلی که در این یادداشت مطرح می کنم می تواند، اولین اقدام دولت سیزدهم به نفع مردم دو استان کمتر توسعه یافته کردستان و آذربایجان غربی باشد.

سقز با دارا بودن زیرساخت هایی چون فرودگاه، سه بیمارستان با بیش از ۵۰۰ تخت بیمارستانی، دو تصفیه خانه، قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی و کریدور شمال- جنوب، داشتن دو سد، گستردگی سرزمینی، ۲۷۴ روستا، هم مرز بودن با چندین شهرستان، قدمت دیرین و سابقه تمدنی، دارا بودن فرمانداری ویژه در ۱۰ سال گذشته، می تواند به مرکز استان تبدیل شود.

لذا به دلیل بعد مسافت شهرستانهای سقز، بانه، سردشت، بوکان، تکاب، شاهین دژ با مرکز استان، وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران و با انتزاع، دو استان را‌ تعدیل نماید و این تعدیل در استان کردستان و آذربایجان غربی و تاسیس یک استان به نام جدید، ضروری است.

تسریع در ارائه خدمات به ویژه در حوزه گاز و آب، تکمیل کریدور شمال – جنوب، راه های مناسب به ویژه تکمیل محدوده بوکان- سقز، تسریع در ۴ بانده کردن سقز- بانه، مناسب سازی و آسفالت جاده ای در حوزه تکاب و شاهین دژ، تسهیل گری در سردشت، استفاده از ظرفیت انسانی در واگذاری مسئولیت ها، اشتغال، استفاده از ظرفیت های آبی و کشاورزی و تبعیض مثبت در واگذاری اعتبارات سالانه می تواند برای ایران و رضایتمندی مردم، بسیار ارزشمند باشد.

لذا می طلبد که در ۱۴۰۰ که سرشماری نفوس و مسکن ایران انجام می‌شود بعد از سرشماری شهرستان های، سقز، بانه، سردشت، بوکان، تکاب، شاهین دژ – که بی شک بر اساس آمارهای مرکز بهداشت الان بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند و استان جدید هم بر اساس ضوابط تقسیمات کشوری مصوبات مجلس، باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت‌داشته باشد- این اقدام عملی گردد.

همچنین انتزاع این شهرستان ها از استان های آذربایجان غربی و کردستان که به ترتیب بیش از ۳ میلیون جمعیت و ۱ میلیون ۶۰۰ هزار جمعیت دارند، از لحاظ جمعیت و قومیت ها به دلیل ترکیب و گوناگونی اقوام و مذاهب، مورد اشکال نیست.

بی تردید نقش اصحاب رسانه این شهرستان ها، نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران و نخبگان حوزه جغرافیا در این راستا بسیار مهم است. به امید اینکه نمایندگان مجلس، با سقز همراهی و جامعه علمی و خبرنگاران هم نقاط و جوانب مثبت را شفاف سازی کنند. زیرا این موضوع به منزله سهم خواهی و تعصب نیست بلکه، قرار گیری این شهرستان ها برای تاسیس یک استان جدید جهت ارائه خدمات شایسته و بهتر، ضروری و سقز از چند بُعد که برخی از آنها مطرح شد، دارای موقعیت ویژه برای تبدیل شدن به مرکز استان جدید است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.