مرور برچسب

آبهای سطحی

سقوط ارزش لیر ترکیه به پایین ترین سطح خود در تاریخ

- CHP اعلام کرد که در دوران زمامداری AKP لیر ترکیه با 80 درصد سقوط به پایین ترین ارزش خود در طول تاریخ رسیده است. با از دست دادن 80 درصد ارزش در 19 سال اخیر، لیر ترکیه روز گذشته به پایین ترین سطح خود در طول تاریخ ترکیه رسید.