مرور برچسب

اخبار سقز،ساکاپرس سقز، حاج ملا سیف الدین خان غفاری،بزرگترین علما،منطقه

مرحوم حاج ملّا سیف الدّین خان غفّاری یورقل یکی از بزرگترین علمای منطقه است

  مرحوم حاج ملّا سیف الدّین خان غفّاری یورقل یکی از بزرگترین علمای منطقه است. وی در بین علما، حکم مرجع را داشته و در بسیاری از موارد، فتوای ایشان ختم فتاوا بوده است. این عالم برجسته که در سال 1260هـ. ش متولّد و در سال 1345…