مرور برچسب

سد لگزی سقز

جوانی دیگر در سد شهید کاظمی( لگزی) غرق شد

مرگ دلخراش جوانی دیگر در سد شهید کاظمی جوان 20 ساله سقزی بدلیل ناآشنایی به فنون شنا در سد لگزی غرق شد. به گزارش خبرنگار ساکاپرس: ساعت 18امروز جوان 20 ساله سقزی به نام ( آ-ق) که به همراه چند نفر دیگر در حوالی نمینه مشغول شنا بودند بدلیل…