مرور برچسب

سقز نیوز

سومین جشنواره سراسری موسیقی نابینایان

سومین جشنواره سراسری موسیقی نابینایان،  کم بینایان باحمایت انجمن نابینایان بانه، فرمانداری,شهرداری،شورای شهر،بهزیستی،اداره فرهنگ وارشاداسلامی3/4شهریوردر سالن آمفی تئاتر ارشاد اسلامی برگزار می‌شود