مرور برچسب

صمت

🔴بازدید روسای تعزیرات حکومتی و صمت از فروشگاههای زنجیره ای

🔹صبح روز گذشته حسین رحیمیان رئیس اداره تعزیرات حکومتی و بهنام میرزایی رئیس اداره صمت در یک بازدید میدانی از چندین فروشگاه زنجیره ای سطح شهر به کنترل قیمتها، کیفیت و وضعیت بهداشتی پرداختند. در بازدید این مسئولان به فروشگاهها اعلام شد که…