مرور برچسب

مرزمهران

مرز مهران می‌تواند از یک گذرگاه دوجانبه به یک مرز بین‌المللی تبدیل شود

سارا فلاحی که جهت تمرکز نگاه دولت بر فرصت اقتصادی مرز در استان ایلام، سوال مذکور را مطرح کرد، در تشریح برخی قابلیت های استان گفت: ایلام دارای ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و بیشترین قرابت‌های فرهنگی و مذهبی بین دو کشور ایران و عراق…