مرور برچسب

نقد

نقدی بر احداث تقاطع غیر همسطح میدان دخانیات سقز

نقدی از منظر شهرسازی برپروژه احداث تقاطع غیر همسطح میدان دخانیات(ماموستا هیمن)در شهر سقز" آیا احداث تقاطع غیر همسطح در شهر سقز ضرورت دارد؟؟ شهر سقز واقع در استان کردستان همچون شهرهای دیگه در طی تطور و گسترش خود نیاز به توسعه زیر ساخت های…

نقدی بر عملکرد نماینده سقز و بانه در مجلس؛ فصلی نو یا تداوم فصول

دکتر بختیار عزت پناه* بیش از یک سال از وکالت بهزاد رحیمی در مجلس گذشت. به عبارتی چهار فصل طی شد ولی نه موکلان و نه حامیان وی، نه تنها شاهد فصلی نو (شعار انتخاباتی وی) در حیطه قانونگذاری و همچنین در حوزه نظارت ها و پیگیری امور عمومی مردم…