مرور برچسب

نماینده

نماینده سقز: با لقب روستاگردی مشکلی ندارم/فرماندار جدید سقز میخ خود را کوبید

🔸رحیمی افزود: من با هیچ مسئولی مشکلی ندارم و در تغییراتی که صورت گرفته نه خود و نه کسی از جانب من دخیل نبوده است. اگر کسی با من همسو نبوده و همکاری نکرده، وی را از صحنه سیاسی محو نکرده ام زیرا همه ما محکوم به خدمت به جامعه و مردم…

نقدی بر عملکرد نماینده سقز و بانه در مجلس؛ فصلی نو یا تداوم فصول

دکتر بختیار عزت پناه* بیش از یک سال از وکالت بهزاد رحیمی در مجلس گذشت. به عبارتی چهار فصل طی شد ولی نه موکلان و نه حامیان وی، نه تنها شاهد فصلی نو (شعار انتخاباتی وی) در حیطه قانونگذاری و همچنین در حوزه نظارت ها و پیگیری امور عمومی مردم…

خبرنگاران یاریگر نماینده باشند

بهزاد رحیمی گفت: رسانه با توجه به نقش تاثیرگذاری که دارند بیشتر بر مسائل و مشکلات جامعه مسلط هستند بهزاد رحیمی نماینده شهرستانهای سقز و بانه در نشست با خبرنگاران گفت: پس از انتخابات به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا مجالی برای چنین نشستی…