مرور برچسب

هشدار

هشدار دادستان سقز نسبت به جرائم چاقوکشی و درگیری در سقز/ برگ سبز خودرو مبین مالکیت شخص است

دادستان شهرستان سقز گفت: در مورد برگ سبز خودرو بخشنامه دادستان‌ کل کشور در این‌ خصوص فصل الخطاب و تعیین کننده روش بوده و مبین مالکیت شخص می باشد، لذا مراجعه مردم به دفاتر ثبت اختیاری می باشد. علیرضا رضاپور در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر…

در دستگاههای اجرایی استان سواد فنی تبدیل اطلاعات ارزشمند پیش بینی هوا به تصمیم های اجرایی ضعیف است

مدیر کل هواشناسی استان: در دستگاههای اجرایی استان سواد فنی تبدیل اطلاعات ارزشمند پیش بینی هوا به تصمیم های اجرایی ضعیف است واحد پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان در خصوص پیش بینی هوا روزانه اقدام به صدور یک بولتن پیش بینی می نماید در…