مرور برچسب

وزیر

🔹درخواست شهردار سقز از وزیر راه و شهرسازی؛ 🔹ساخت شهركي استاندارد، با كيفيت و داراي سرانه هاي خدماتي…

🔹شهردار سقز در چهاردهمين جلسه شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران با موضوع الحاق ١١٢ هكتار اراضي ملي به محدوده شهري سقز با هدف برآورده نمودن طرح ملي جهش توليد مسكن، با حضور در ساختمان وزارت راه و شهرسازي که رستم قاسمي وزير راه و…