مرور برچسب

پیام

پینوکیو روی صحنە رفت تا آناهیتا پیامش را برساند

میلاد میری: عضو شورای اسلامی شهر سقز همە ما کم و بیش داستان پینوکیو بە قلم کارلو لورنزینی با نام مستعار کارلو کلودی و تهیە کنندگی والت دیزنی را بە خاطر داریم و خاطراتی از آرزوی پدر شدن پدر ژبتوی نجار و رابطە دروغ و دماغ و آن پسرک…

پيام نوروزی شهردار سقز به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

بهار فصل نو شدن و تولد دوباره است و نوروز نشانه آغاز است و تحول؛ آغاز راهی جدید برای نیل به آرزوهای کهن. بهار فصل غبار روبی از آرزوی دیرینه مردم ما برای نیل به پیشرفت و عدالت است و تنها تحقق این آرزو است که بهار را برای همیشه در این سرزمین…