مرور برچسب

کم کاذی

💢 «ک» مثل «کولبر»، مثل «کم‌کاری»

🔻روزنامه ابتکار در گزارش امروز خود به خودکشی "سروش رحمانی" نوجوان پاوه‌ای پس از توقیف قاطر‌هایش پرداخته است. 🔻رحمانی نام نوجوانی است که این بار نامش در میان مشکلات کولبری منجر به حادثه به چشم می‌خورد. نوجوانی 16 ساله که به درس خوان بودن و…